นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "กิจกรรมเพื่อพัฒนาคน"

Ico48
เอาแต่ภาพถ่ายไข่ไก่ไม่แตกมาโชว์ แต่จริงๆแล้ว กลุ่มของ @@ JIB @@ เป็นกลุ่มเดียวที่โยนแล้วไข่แตก 55