นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "มนต์เสน่าห์มะละกา"

Ico48
ชอบที่ JONKER STRETเพราะถนนสายเดียวกันมีทั้งศาลเจ้าจีน มัสยิด  โบสถ์ฮินดู ชอบเมืองนี้ที่สุด สงสัยหลงมนต์เสน่ห์ของเมืองมะละกาเข้าแล้วล่ะค่ะ
เนื้อหาเต็ม: "มนต์เสน่าห์มะละกา"