นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "กิจกรรมเพื่อพัฒนาคน"

Ico48
โครงการพัฒนาบุคลากรนี้..ทุกคนได้รับความสุข.ได้รับมิตรภาพของเพื่อนในองค์กรมากขึ้น..ได้สะสมประสบการณ์จากต่างแดน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้พวกเราขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกันด้วยความรักความสามัคคี ^_^