นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "มนต์เสน่าห์มะละกา"

Ico48

ชอบเมือง Melaka เช่นกันค่ะ ที่บ้านเรา น่าจะทำถนนนางงาม ที่ อ.เมือง จ.สงขลา ให้เป็นเมืองประวัติศาสตร์ เพื่อเป็นเมืองท่องเที่ยว นำรายได้เข้าประเทศ

เนื้อหาเต็ม: "มนต์เสน่าห์มะละกา"