นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "กิจกรรมเพื่อพัฒนาคน"

Ico48
@@JIB@@ [IP: 202.28.35.166]
16 พฤษภาคม 2554 16:59
#65414

การเดินทางในครั้งนี้ดีมากค่ะ และขอบคุณผู้ดำเนินงานทุกท่านค่ะ