นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 "กิจกรรมเพื่อพัฒนาคน"

Ico48
สมพิศ ศรีพงศ์พันธุ์ [IP: 192.168.101.4]
17 พฤษภาคม 2554 10:13
#65427

 

     น้อง JIB บรรยายได้ดีมากค่ะและน้องก็ทำให้

     การเดินทางครั้งนี้สนุกมากด้วย