นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ประเมินผลโครงการอย่างไรให้ได้ผล

Ico48
แหน่น [IP: 180.183.61.30]
17 พฤษภาคม 2554 14:48
#65437

เห็นหน้าคนเขียนแล้วทำให้อยากศึกษาเพิ่มเติม ...กำลังฝึกเขียนตัวชี้วัด สร้างแบบประเมินอยู่ครับ