นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 One Day Trip @ LangKaWi

Ico48

กรณีไม่มี passport ก็สามารถเดินทางได้ โดย จัดทำเป็น borderpass แทน ราคา 200 บาท ใช้รูปถ่าย พร้อมสำเนาบัตรประชาชน จ้า

Full Content: One Day Trip @ LangKaWi