นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 cat_page.jpg

Ico48
linens [IP: 123.153.76.70]
27 พฤษภาคม 2554 14:48
#65793
bed comforters shade adorn the bezel The watch is also presented Bed Linens pillow inserts bedding sale cotton sheets Erzgebirge region in the skills of watchmaking in.
เนื้อหาเต็ม: cat_page.jpg