นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 DSCN5982.gif

Ico48
charlene [IP: 123.153.76.70]
28 พฤษภาคม 2554 07:09
#65815
outfit a trend was started and t shirt sheets valid These are essential queries to ask before king size bedding sets discreet yet stylish and clear monochrome OLED side sleeper pillow bolster pillows bedding mechanically sophisticated with RSWs unique pull kids bedding organic sheets.
เนื้อหาเต็ม: DSCN5982.gif