นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 DSCN5982.gif

Ico48
sheets [IP: 123.153.76.70]
28 พฤษภาคม 2554 07:13
#65817
golf watch watches replica watches first of its kind in India both guys and girls replica watch an imitation First i suppose its fake watches It is wise to invest your money into.
เนื้อหาเต็ม: DSCN5982.gif