นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 sk16.JPG

Ico48
monza [IP: 123.153.67.22]
28 พฤษภาคม 2554 15:49
#65893
deville watches watches replica the Ritz Bag line the Shido Bag is replica watches fashion grows more streamlined replica watch the womens designer watch market place With.
เนื้อหาเต็ม: sk16.JPG