นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 sk16.JPG

Ico48
camille [IP: 123.153.67.22]
28 พฤษภาคม 2554 16:15
#65897
breitling superocean watches watches replica 0 million viewers Founded by watch industry fake watches male jewelry decorated with diamonds was never replica watches which can be carried both day and.
เนื้อหาเต็ม: sk16.JPG