นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อาการ Share ช้า

Ico48

หลอบมาแล้ว (แบบภาษาใต้) ภาคกลางว่า กลับมาแล้ว

ลองเม้นท์ระบบใหม่ มีให้ดอกไม้ด้วยครับ

เนื้อหาเต็ม: อาการ Share ช้า