นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันครูอีกครั้ง

Ico48
[IP: 113.53.56.220]
12 มิถุนายน 2554 10:43
#65901

วัดดีค่ะ

เนื้อหาเต็ม: วันครูอีกครั้ง