นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 share.psu กลับมาแล้ว

Ico48

คุณมอนลี่

เสียแล้วไม่ให้ใช้ ไว้ให้ดีก่อนถึงจะใช้ได้

เนื้อหาเต็ม: share.psu กลับมาแล้ว