นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Share.psu กลับมา ไม่ชัวร์

Ico48

ยังไม่คุ้นกับเมนู แต่พอได้อยู่ครับ ;-)

เนื้อหาเต็ม: Share.psu กลับมา ไม่ชัวร์