นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การดูแล Water Bath

Ico48

วิธีการใช้งานเครื่อง Water bath โดยปกติมันคล้ายๆกันนะครับ

หนึ่ง เสียบปลั๊กไฟ/เปิดสวิชท์เครื่อง(อย่าลืมตรวจสอบระดับน้ำใน water bath)

สอง ตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้องการใช้งาน(set point)

สาม รออุณหภูมิของน้ำใน water bath โดย heater จะเริ่มให้ความร้อนกับน้ำใน water bath ไปเรื่อยๆจนกระทั้ง

อุณหภูมิถึงค่าที่ตั้งค่าใว้

เนื้อหาเต็ม: การดูแล Water Bath