นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 นาฬิกาต้องกินตั๊กแตน

Ico48

ที่บ้านมีนาฬิกาเสียอยู่หลายเรือน...

แล้วที่บ้านเหมือนกัน...เวลานาฬิกาตายเขาจะบอกว่า.."นาฬิกาไม่ได้กินตั๊กแตน"

แล้วที่บ้านอื่นเขาไม่พูดกันเหรอคะ...นาฬิกาไม่ได้กินตั๊กแตน...อิ...อิ..

เมตตา