นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อบรมการถ่ายทอดสดและบันทึกรายการผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1 วัน

Ico48

สวัสดีครับท่านผู้ให้ความสนใจ

วันที่แน่นอนกำหนดเป็นวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคมศกนี้ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ ห้อง 102 (99ที่นั่ง) สำหรับภาคบรรยายสาธิตการทำงาน และห้อง 105 (24ที่นั่ง) สำหรับฝึกปฏิบัติ และหากท่านใดสนใจชมการปฏิบัติงานจริงในวันเสาร์ที่ 2 ก.ค. ซึ่งจะใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทอดธรรมบรรยาย ห้องประชุมรพีพรรณ คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ก็เชิญมาชมได้ครับ