นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ร่องลอยในบันทึก เช้าวันจันทร์

Ico48

จะว่าไป"ร่องลอย" ก็คงใช้ได้นะครับ เพราะมันไม่เหลือ "รอย" อีกแล้ว มันคง"ลอย"ไปกับอิเล็กตรอนหรือการจัดเรียงตัวใหม่ของโมเลกุลดีละครับ