นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ความเป็นอนิจจังของสังคม

Ico48

ชอบค่ะ "ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงไม่หยุดยั้ง"  ทำปัจจุบันให้ดีที่สุด