นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาตรการการตัด/ลดเงินรายได้ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

Ico48
คณดิถ [IP: 182.53.187.20]
03 กรกฎาคม 2554 09:31
#66374

ผมเห็นด้วยกับอ.วรวุธ ทุกประการครับ อยากให้ผู้บริหารคำนึงให้ดีครับ เพราะบุคคลากรบางท่านผ่อนบ้าน ผ่อนรถอยู่ครับ ถ้าตัดรายได้ลงจะส่งผลกระทบต่อบุคคลากรกลุ่มนี้มาก