นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาตรการการตัด/ลดเงินรายได้ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

Ico48
ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล [IP: 49.49.66.26]
03 กรกฎาคม 2554 10:39
#66377

คณะวิศวฯ เป็นคณะที่ต้องใช้เงินรายได้ในการบริหารคณะเป็นจำนวนมาก เพราะงบประมาณแผ่นดินที่เราได้แต่ละปีไม่พอกับค่าใช้จ่าย ตอนที่ผมเป็นคณบดีก็ได้ตระหนักในเรื่องภาระเงินที่เราต้องใช้ในแต่ละปี การประหยัดงบประมาณเงินรายได้เป็นสิ่งที่ต้องทำ ซึ่งผมคิดว่าจะต้องทำทุกๆด้าน รายจ่ายหลักของคณะคือเงินค่าตอบแทนสาขาขาดแคลนและค่าสอนพิเศษ ซึ่งในปัจจุบันอาจจะสูงกว่าสมัยที่ผมเป็นคณบดีเพราะตามระเบียบใหม่สามารถเบิกได้มากขึ้น ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องช่วยกันคิดว่าจะปรับอย่างไรทีทุกฝ่ายรับได้ บุคลากรได้รับผลกระทบบ้าง และคณะประหยัดได้บ้างส่วน ผมเคยคิดว่าถ้าเรานำเงินค่าสอนและค่าตอบแทนมารวมกันทั้งหมด แล้วจัดสรรไปตามผลการปฏิบัติงาน โดยมีเพดานว่าเรามีเงินจัดสรรไปไม่เกินจำนวนหนึ่ง(คณะแพทย์ใช้วิธีนี้ในการเพิ่มเงินเดือนของอาจารย์) ซึ่งวิธีนี้คณะสามารถจำกัดค่าใช้จ่ายเท่าที่คณะสามารถรับได้และทราบวงเงินที่ใช้ในแต่ละปี