นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาตรการการตัด/ลดเงินรายได้ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

Ico48
จรัญ บุญกาญจน์ [IP: 223.204.40.84]
03 กรกฎาคม 2554 15:37
#66385

เรียน คณาจารย์ทุกท่านครับ

ในประเด็นเรื่องการที่จะพิจารณาทบทวนเงินสมนาคุณนั้น ผมยอมรับว่ามีแนวคิดและกำลังพิจารณาเรื่องนี้จริงครับ แต่ผมได้เน้นอยู่เสมอว่าเมื่อได้ข้อสรุปเช่นไรก็จะนำข้อสรุปนั้นๆ มาพูดคุยและทำความเข้าใจกับอาจารย์ทุกท่านและรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะก่อนที่จะดำเนินการต่อไป ก็ขอขอบคุณความคิดเห็นของทุกท่านๆ นะครับ

ขอบคุณครับ

อ. จรัญ