นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาตรการการตัด/ลดเงินรายได้ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

Ico48
พยอม โยธา [IP: 172.22.9.208]
04 กรกฎาคม 2554 11:00
#66394

เงินเดือนจะลดหรือจะเพิ่ม ไม่ว่ากัน

แต่ที่แน่นอน...... คือ พวกเราชาววิศวะดงยาง

จักต้องทำงานให้หนักขึ้นอีกหลายเท่าตัว

คณะวิศว มอ. จะได้ดีขึ้น มอ. จะได้ดีขึ้น

เมื่อองค์กรเราอยู่รอด เชื่อว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.

จะไม่โหดร้าย ไม่กล้าทำให้พี่น้องวิศวะเดือดร้อน