นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาตรการการตัด/ลดเงินรายได้ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

Ico48
วิริยะ ทองเรือง [IP: 172.31.32.101]
04 กรกฎาคม 2554 11:02
#66395

เห็นด้วยในหลาย ๆ ประเด็นและขอขอบคุณหลาย ๆ ท่านที่จุดประเด็นดังกล่าวทำให้เกิดการแชร์ความเห็นกันถ้วนหน้า แต่สิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วและกำลังจะเกิดขึ้น ส่วนตัวเห็นว่าคณะฯน่าจะทำบุคลากรวิจารณ์ว่าตอนนี้มีปัญหาเรื่องเงินอย่างนี้ ประชาคมเราควรมีทางออกอย่างไรบ้าง แต่ผมก็รู้จากข่าวเรื่องการจะตัดเงินจากวง กาแฟเล็กๆ หรอก เช่นต้องการเงินไปสร้างโรงอาหารใหม่ทำนองนี้เป็นต้น ซึ่งไม่รู้จริงหรือเท็จ แต่จะดีใจมากเลยถ้ามาจากฝ่ายบริหารระดมเพื่อปรึกษาหารือและหาทางออก การแจ้งความเคลื่อนไหว การเปิดเผยข้อมูลที่โปร่งใส แม้แต่ค่าสอนก็ตาม ประกาศให้ทราบทั่วกันไปเลยยิ่งดีครับ เพราะคนที่มุ่งสอนอย่างเดียวแล้วเบิกเทอมละ 6-7 หมื่นดังที่ว่ากัน (ก็ข่าวย่อยที่ไม่ยืนยันอีกนั่นแหละแต่ข่าวลือมักเป็นข่าวที่บั่นทอนจิตใจได้มาก ๆ เช่นกันเพราะมันมาก่อนความจริงเสมอ)เขามีงานส่วนอื่นที่ต้องทำด้วยอีกหรือเปล่าเพราะเห็นบอกว่า ต้องสอน วิจัย และบริการ ด้วยไม่ใช่หรือ หวังว่าทุกฝ่ายคงใจกว้างพอที่จะรับฟังและหาทางออกร่วมกันนะครับ