นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาตรการการตัด/ลดเงินรายได้ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

Ico48
สุธรรม สุขมณี [IP: 172.31.112.130]
04 กรกฎาคม 2554 11:34
#66397

ในฐานะที่ผมเป็นผู้รับผิดชอบในประเด็นดังกล่าว เบื้องต้นก็จะขอรับและรวบรวมความคิดเห็นจากผู้มีเกี่ยวข้องได้เสียทุกท่าน เพราะขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการนำเสนอแนวคิดผ่านหัวหน้าภาควิชา และรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้ได้ข้อสรุปสุดท้ายก่อนนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะฯ พิจารณา คงเป็นอย่างที่ท่านคณบดีได้ให้ความเห็นไว้นะครับ สิ่งใดที่จะเกิดผลกระทบในวงกว้าง คงจะต้องทำอย่างรอบคอบ ขณะเดียวกันการตัดสินใจก็จะต้องทำในเวลาอันเหมาะสมเช่นเดียวกัน สิ่งที่เราต้องพิจารณาร่วมด้วยคืออนาคตของคณะฯ จะเป็นอย่างไรหากสถานะการทางเงินของเรายังเป็นอย่างนี้ ขอขอบพระคุณสำหรับทุกความคิดเห็นครับ