นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาตรการการตัด/ลดเงินรายได้ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

Ico48
อาจารย์บุคลากรวิศวะ [IP: 172.31.16.183]
04 กรกฎาคม 2554 13:14
#66399

การลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นสามารถใช้เป็นกลยุทธหนึ่งในการบริหารได้ แต่เราคงต้องพิจารณาให้ดีว่าเป็นรายจ่ายใดที่ไม่ก่อผลกระทบต่อประสิทธิภาพและคุณภาพของการทำงาน