นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาตรการการตัด/ลดเงินรายได้ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

Ico48
เพื่อนของอาจารย์ทุกคน [IP: 115.87.211.89]
04 กรกฎาคม 2554 23:39
#66409

การบริหารงานในองค์กรใดๆหากต้องแก้ไขปัญหาสภาพคล่องทางการเงินด้วยการลดเงินเดือนของพนักงานสาเหตุมักมาจากจากสองปัจจัย

หนึ่งปัจจัยจากภายนอก,นอกเหนือการควบคุม เช่นเศรษฐกิจประเทศ,โลกทรุดตัว การเมือง หรือภัยธรรมชาติ อันนี้พอจะทำให้สมาชิกในองกรณ์เข้าใจได้และได้รับความร่วมมือหรือแรงต้านที่น้อย

ปัญหาเกิดขึ้นภายในองค์กรเองประเภทนี้มักเกิดจากความผิดพลาดในการบริหารจัดการ สมาชิกในองกรณ์ไม่เข้าใจและมักจะไม่ยอมรับในข้อชี้แจงใดๆ จะเกิดแรงต่อต้านที่สูง และชัดเจน (อาจถึงขั้นประท้วง ซึ่งเห็นกันบ่อยๆ) แต่บางกรณีที่ฝ่ายบริหารแสดงให้เห็นถึงความจริงใจและเสียสละผลประโยชน์ของตนเองตามมาตรการหรือเกินไปกว่าที่มาตรการกำหนด ก็อาจจะได้รับความร่วมมือ

ที่กล่าวมานี้ถือเป็นข้อเท็จจริงและไม่ได้นำมากล่าวโทษฝ่ายใด นะครับปัญหาเกิดมาแล้วต้องแก้ไข แต่การเกามันต้องถูกที่คันนะครับ เกาแรงๆผิดที่ไม่หายคันซ้ำยังจะทำให้เป็นแผลเพิ่มอีก