นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ติดไวรัส W32.Confi - แนวทางป้องกัน (Server เป็น Linux ครับ)

Ico48

ขอบคุณมากครับที่แบ่งปันวิธีการป้องกันที่ได้ผล เพื่อให้เครือข่ายปลอดภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ (^_^)