นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 ร่องลอยในบันทึก เช้าวันจันทร์

Ico48
panyarak (Recent Activities)
08 July 2011 09:17
#66472

เห็นหัวข้อแล้วก็ให้ฉงนใจยิ่ง... เท่าที่จำความได้จากการเรียนวิชาภาษาไทย เรามีคำว่า ล่องลอย และ ร่องรอย ทั้งสองคำนี้ จะไม่นำ เรือกับลิงมาผสมกันเลย สงสัยจะเป็นอย่างที่Ico48 คนธรรดา วิเคราะห์ไว้ก็ได้ครับว่า ร่อง(รอย) คง (ล่อง)ลอย หายไปจริงๆ...