นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 งดเหล้า..เข้าษา

Ico48
miyashiki (Recent Activities)
08 July 2011 10:55
#66510

3 เดือนเข้าพรรษานี้ คุณงดเหล้าได้หรือไม่..!!!!

เนื้อหาเต็ม: งดเหล้า..เข้าษา