นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันหยุด

Ico48
miyashiki (Recent Activities)
08 July 2011 11:29
#66523

หยุดยาว...นอนราบกะพื้นโลก..

สบายหลังวะ..

ผ่อนคลายซาหมองงง..

เนื้อหาเต็ม: วันหยุด