นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 มาตรการการตัด/ลดเงินรายได้ของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์

Ico48
คณดิถ [IP: 113.53.4.66]
10 กรกฎาคม 2554 13:45
#66566

ประชุมวันศุกร์ยังไม่ได้ข้อสรุปใดๆเลย คงต้องมีใหม่ครับ เรื่องการทำบัญชีต้องชัดเจนขึ้น ทั้งบัญชีแยกตามหน่วยงาน อย่าได้เอามารวมกัน จะเห็นได้ชัดว่า หน่วยงานไหนใช้เงินมาก มากเพราะอะไร ถ้ามีเหตุผลเราพี่น้องคณะวิศวะฯด้วยกัน ก็เข้าใจกัน และมาช่วยหาทางแก้ไขกัน