นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เมื่อครูเป็นผู้เรียนรู้

Ico48

ชอบคำว่า "ครูเป็นผู้เรียนรู้" คนเราต้องมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และครูก็ต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เทคนิคใหม่ๆ ที่จะนำมาสอนเด็กครับ ผมเข้าใจเอาเองว่า อาจารย์มหาลัยต้องมีอะไรที่มากกว่าคำว่าครู แต่หลายคนบอกว่าเราไม่ใช่ครู เราเป็นอาจารย์ lecturer ไม่ใช่ teacher

ชอบแนวคิดของท่านอาจารย์ คนธรรมดา และติดตามอ่านตลอดครับ

อยากให้อาจารย์ มหาลัยมีการลองทำวิจัยในชั้นเรียน สักเรื่องในหนึ่งปี แต่ก็ไม่ทิ้ง academics paper ครับ