นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 อนุทิน

Ico48

ให้พี่มิกกี้ ไปยืนยันตัวตนกับมหาวิทยาลัยก่อนค่ะ เพื่อว่า พี่นำของแปลกปลอมเข้ามาในระบบค่ะ จึงจะให้ดอกได้ มอนลี่จะรอรับค่ะ

เนื้อหาเต็ม: อนุทิน