นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 tmp_68036260.jpeg

Ico48

เซ็งจริงๆ แต่มันต้องทำได้ เพียงแต่พี่ยังไม่รู้

เนื้อหาเต็ม: tmp_68036260.jpeg