นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 วันนักวิจัย

Ico48
saowanit [IP: 182.53.181.156]
13 กรกฎาคม 2554 21:36
#66741

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทั้ง 3ท่านด้วย และช่วยเมลให้ท่านทราบด้วย และยินดีกับคณะ ที่ rating สูงขึ้น

อ.เสาวนิต

เนื้อหาเต็ม: วันนักวิจัย