นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เศรษฐศาสตร์พฤติกรรม: เศรษฐศาสตร์แห่งชีวิต

Ico48

เราหาเหตุผลเพื่อที่จะเข้าข้างตัวเองได้เสมอ
แต่รุมกินโต๊ะแชร์นี่น่าสนใจ

คงต้องสร้างแรงจูงใจบ่อยๆ อย่างที่ท่านคนธรรมดากล่าวไว้
แต่เมื่อมีอุปสงค์ จะมีอุปทานให้บริโภคหรือดปล่าเท่านั้นเอง

เราเอง