นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 หัวเราะบำบัด

Ico48

อยากจะหัวเราะ แต่ช่วงนี้แม้แต่ยิ้มก็ยังยิ้มไม่ออกคะ เพราะงานมากจริง ๆ

น่าจะมีการร่วมกลุ่มทำกิจกรรมหัวเราะกันบ้างนะคะในมหาวิทยาลัย

เนื้อหาเต็ม: หัวเราะบำบัด