นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สัมภาษณ์หนุ่มใหญ่ใจดี...พี่ทวี ไชยกูล....

Ico48

พี่ทวี เป็นตัวอย่างหนึ่ง ของผู้ที่ใช้ชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ