นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 การใช้บริการสอบเทียบอย่างมีประสิทธิภาพ

Ico48
Advance Power-Tech Center Co., Ltd. [IP: 182.53.102.240]
23 กรกฎาคม 2554 09:49
#66874

145.jpgบริษัท  แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จำกัด

145.jpg11/22 ซอยสายไหม  56/1 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพ 10220 (สาขากรุงเทพ)

2207/11 ถนนมุขมนตรี  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  30000 (สาขานครราชสีมา) 

โทรศัพท์: 044-352750, 044-351159 แฟกซ์: 044-352751 

              ทางบริษัทให้บริการสอบเทียบ และจำหน่ายเครื่องมือวัดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม  ให้คำปรึกษาทางด้านปัญหาของการวัดปัญหาทางด้านงานระบบคุณภาพ  ISO 9000 ด้วยมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และมีลูกค้ากว่า 1,000 บริษัท พร้อมออกใบ Certificate ที่สามารถสอบย้อนกลับได้ถึงมาตรฐานระดับนานาชาติ อ้างอิงตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ที่สามารถใช้ในการขอการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 และเนื่องจากในปัจจุบันความต้องการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมของทางโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศมีความต้องการมากขึ้น ทางบริษัทจึงได้ขยายการบริการออกเป็น 6 ส่วนสอบเทียบขึ้น ดังนี้

ห้องปฏิบัติการสอบเทียบ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค  เซ็นเตอร์ จำกัด

แบ่งส่วนการสอบเทียบออก เป็น 6 ส่วน ดังนี้

  1. ส่วนสอบเทียบทางด้านไฟฟ้า          ( Electrical        Calibration )
  2. ส่วนสอบเทียบทางด้านอุณหภูมิ      ( Temperature   Calibration )
  3. ส่วนสอบเทียบทางด้านความดัน      ( Pressure          Calibration )
  4. ส่วนสอบเทียบทางด้านมิติ               ( Dimension      Calibration )
  5. ส่วนสอบเทียบทางด้านน้ำหนัก       ( Mass & Balance   Calibration )
  6. ส่วนสอบเทียบทางด้านเคมี              ( Chemical        Calibration )
มาตรฐานในการบริการ

- ทางบริษัทได้การรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จาก สมอ.

-  บุคลากรมีใบรับรองจากหน่วยงานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน

-  ใช้ระยะเวลาในการให้บริการสอบเทียบ 5-7 วัน พร้อมใบ Certificate

-  บริการสอบเทียบภายในห้องแล็ป  ( In-house Calibration )

-  บริการสอบเทียบภายในโรงงาน    ( Onsite Calibration )

 

 

การให้บริการเพื่อส่งเสริมคุณภาพ และลดต้นทุนให้กับโรงงานอุตสาหกรรม

- มีเครื่องมือสอบเทียบ และเครื่องมือวัดที่ใช้ในงาน อุตสาหกรรมจำหน่ายทุกชนิด เช่น Temperature Calibrator

Gauge Block, Standard Weight, Vernier Caliper, Micrometer, Balance, Thermometer, Pressure Gauge ฯลฯ

-จัดอบรมการสอบเทียบภายใน และจัดวางระบบทั้งทางด้านเอกสาร และทางด้านเทคนิค พร้อมใบ Certificate เพื่อลดต้นทุนในการส่งเครื่องมือไปสอบเทียบภายนอก

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ บริษัท แอดวานซ์ เพาเวอร์-เทค เซ็นเตอร์ จำกัด โทร. 044-352750 , 044-351159 แฟกซ์ 044-352751 ติดต่อคุณนิดา โคระทัต
E-mail : advance_sale@hotmail.com  เข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ได้ที่ www.advancetoyou.com