นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Share Award ประจำปี 2554

Ico48

ขอบคุณ เจ้าแม่ Share ค่ะ ที่ให้ความกระจ่าง พวกเราไม่ต้องกังวลแล้วนะ เพราะมีกองพิสูจน์หลักฐาน อ่อไม่ใช่ เป็นทีมวินิจฉัย

เนื้อหาเต็ม: Share Award ประจำปี 2554