นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เหมือนเลี้ยงลูกมาจนอายุ 6 ขวบ แล้วก็ต้องลาจาก

Ico48

บายแล้วแก มาให้กำลังใจเฉยๆ

จาก

ด๊อกดิ๊ก ด๊อกแด็ก ด๊อกแด็บ ด๊อกด้น ด๊อกเด้ & ด๊อกผึ้งทอง