นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 บรรยากาศมหกรรม Share เรื่อง การใช้งาน http://share.psu.ac.th รูปแบบใหม่

Ico48

ไม่ link นะ ขอใหม่อีกรอบนะ

http://share.psu.ac.th/blog/mali-km/19666