นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 เขียนเรื่องเล่า...แบ่งปันแล้วได้อะไร?

Ico48

ขอบคุณค่ะ....บันทึกนี้เป็นน้ำจิ้มนะคะ...

ร่วมช่วยอ่าน ช่วยเขียน

ร่วมด้วยช่วยรับเสื้อ...ประชามสัมพันธ์กีฬา

ร่วมด้วยช่วยสะท้อนย้อนคิดการงาน

หรือสิ่งที่พบเจอ...สู่กันฟัง...