นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 รางวัลแด่คนช่างเขียน ปีการศึกษา 2553 รอบ 12 เดือน

Ico48

เย้! ได้เสื้อเพิ่มอีกแล้ว ขอบคุณนะค่ะพี่จิ๊บ

พี่โค้กค่ะไม่ทราบว่า ปีหน้าขอรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมค่ะ มีเลี้ยงกันใหญ่