นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 Share Award ประจำปี 2554

Ico48

เข้าใจว่าคงมี size M เตรียมไว้แล้ว

งั้นเริ่มลงมือเขียนเลยดีกว่า... ^L^

เนื้อหาเต็ม: Share Award ประจำปี 2554