นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

Ico24 สัมภาษณ์พี่พรทิพย์ สุวรรณคีรี ..องครักษ์พิทักษ์คณะทรัพย์ฯ

Ico48

ทุกครั้งที่พี่ทิพย์ไปเที่ยวต่างประเทศ... น้อง ๆ ในสำนักงานเลขานุการคณะฯก็จะได้ของฝากจากพี่ทิพย์เสมอค่ะ  และเรามักจะเห็นภาพเช่นนี้เสมอค่ะ